Chính sách HSE

CHÍNH SÁCH AN TOÀN – SỨC KHỎE – MÔI TRƯỜNG

Cảng Quốc Tế Thị Vải (TVP) cam kết cung cấp một nơi làm việc an toàn và lành mạnh thông qua tất cả các cơ sở, văn phòng và vị trí làm việc của TVP và cố gắng hết sức để loại bỏ mọi tác động xấu đến môi trường của các hoạt động khai thác của TVP.

Do vậy, trong tất cả các hoạt động khai thác và ở tất cả các vị trí nơi công việc đang được thực hiện dưới sự kiểm soát của mình, TVP sẽ áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất về sức khỏe, an toàn và duy trì và bảo vệ môi trường bằng cách thiết lập, thực hiện và duy trì Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường bao gồm các yếu tố, mục tiêu và tiêu chuẩn cho việc thực hiện công tác  An toàn – Sức khỏe – Môi trường, chương trình giáo dục An toàn – Sức khỏe – Môi trường và khuyến khích động lực, đánh giá và trách nhiệm để đạt được các mục tiêu và tiêu chuẩn đó.

Để đáp ứng được cam kết này, TVP trong việc thực hiện các hoạt động khai thác của mình, trong mọi trường hợp, sẽ tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Cung cấp cảng đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và hoạt động khai thác và giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường.
 • Hoạch định và thực hiện công việc tuân theo hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường.
 • Thực hiện đánh giá rủi ro trước khi thực hiện công việc.
 • Loại bỏ tất cả các yêu tố không an toàn tiềm ẩn có thể nhận diện được trước khi thực hiện công việc.
 • Ưu tiên hàng đầu cho sức khỏe và an toàn của toàn người lao động và cho việc duy trì và bảo vệ môi trường.
 • Tất cả các nhân viên, người lao động bao gồm cả các khách hàng phải có trách nhiệm đối với sự An toàn – Sức khỏe – Môi trường
 •     của chính họ và các đồng nghiệp của họ.

 • Bảo đảm toàn thể người lao động đều được huấn luyện An toàn – Sức khỏe – Môi trường.
 • Kiểm tra, theo dõi và đo lường việc thực hiện công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường để cải tiến liên tục.
 • Tất cả các thương tích liên quan đến công việc, bệnh tật, điều kiện không an toàn và hành vi nguy hiểm đều có thể phòng ngừa
 •     được.

 • Làm cho các khách hàng và đối tác kinh doanh tham gia vào việc thúc đẩy văn hóa An toàn – Sức khỏe – Môi trường.
 • Thực hiện phòng ngừa ô nhiễm, giảm thiểu chất thải, tái sử dụng và tái chế trong tất cả các hoạt động hàng ngày của chúng tôi và
 •     thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên có trách nhiệm.

 • Khuyến khích người lao động với tất cả các nỗ lực để giữ sạch môi trường.
 • Tuân thủ tất cả các quy định của luật pháp về sức An toàn – Sức khỏe – Môi trường hiện hành;
 • Hợp tác chặt chẽ với khách hàng, cơ chính quyền và cộng đồng địa phương.
 •  

  TVP cam kết biến việc thực thi công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường thành một phần không thể thiếu trong cách chúng tôi quản lý doanh nghiệp của mình.

  Logo Thi vai

  VĂN PHÒNG CHÍNH

  CÔNG TY TNHH CẢNG QUỐC TẾ THỊ VẢI

  Địa chỉ: Khu phố Quảng Phú, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

  Điện thoại:  0254 3895 807

  Fax: 0254 3895 808

  Email: ctv@thivaiport.vn

  Website: www.thivaiport.vn

   

  Bản quyền © 2019 Cảng Quốc Tế Thị Vải. Đã đăng ký Bản quyền.