Dịch vụ

Từ nhu cầu thực tế khai thác Cảng biển Phía Nam nói riêng và Việt Nam nói chung, cũng như tính phù hợp với chiến lược kinh doanh của tập đoàn Thép Kyoei và các cổ đông khác, TVP chủ yếu cung cấp các dịch vụ sau:

 

1. Xếp dỡ hàng hóa. 

2. Cho thuê kho, bãi.

 

Hàng sắt Phế liệu

hangsatphelieu1 hangsatphelieu2

Hàng Thiết bị

hangthietbi1 hangthietbi2

Hàng Tôn Cuộn

hang ton cuon13 ser2

Bãi

sanbai ser1

Kho Tổng Hợp

khotonghop1 kho tong hop 23

 

 
 

Logo Thi vai

VĂN PHÒNG CHÍNH

CÔNG TY TNHH CẢNG QUỐC TẾ THỊ VẢI

Địa chỉ: Khu phố Quảng Phú, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại:  0254 3895 807

Fax: 0254 3895 808

Email: ctv@thivaiport.vn

Website: www.thivaiport.vn

 

Bản quyền © 2019 Cảng Quốc Tế Thị Vải. Đã đăng ký Bản quyền.